Växtgaranti

För vedartade växter såsom träd, buskar, rosor, barrväxter, klätterväxter och häckplantor ansvarar vi genom garantin att växterna du köper hos oss är friska och av den sort som står på etiketten.

Om en växt trots allt inte vill ta sig och börja växa eller du misstänker att det inte är rätt sort måste du kontakta oss innan du gräver upp plantan.
Vid reklamation skall alltid kvittot visas upp.
Garantins giltighetstid: Vårköp (mars-maj) inom 5 månaderSommarköp (juni-aug.) inom 2 månaderHöstköp (sept.-nov.) senast i juni året efter inköp Vintergröna och städsegröna växter planterade efter sista sept. omfattas inte av garantin. För sortfel är reklamationstiden 3 år. Vid vinterskador gäller inte garantin växter med lägre härdighet än zon 3. Garantin gäller inte om växterna:

  • Skadats efter köpet
  • Inte planterats och vattnats enligt planteringsanvisningen
  • Angripits av vilt
  • Drabbats av tjältorka (gäller vintergröna och städsegröna växter)
  • Planterats i krukor, lådor eller liknande
  • Angripits av skadedjur  eller sjukdomar efter köpet
  • Var prisnedsatta vid köpet